SISTEMES D'APLICACIÓ PER A PAVIMENTS INDUSTRIALS A BARCELONA

 

En aquesta secció expliquem els sistemes d'aplicació que realitza Grup Pavin en els tipus de paviments i sòls industrials més habituals.

 

Li diem sistema a un conjunt d'elements formats per una sèrie de productes i un mètode d'aplicació que, executat d'una forma ordenada entre si, donen lloc al sòl o paviment industrial epoxi o poliuretà adequat a cada empresa, de tal forma que un canvi en un element afecta al conjunt de tots ells i fa única cada aplicació.

pavimentos, industriales, barcelona, grupo, pavin, epoxi, pintura

Pintat bàsic de baix gruix ( < 500 micres )

El sistema epoxi pintura s'utilitza en la protecció de paviments amb sol·licitacions físic-químiques lleugeres o mitjanes ( pàrquings, magatzems, zones de producció de baix impacte, etc. ). És una opció econòmica per a recuperar el paviment de l'empresa i mantenir-lo lliure de pols.

pavimentos, industriales, barcelona, grupo, pavin, epoxi, pintura

Bicapa amb un gruix de 1,5 mm

Els sistemes epoxi bicapa per a paviments industrials són habituals en les aplicacions que realitzem des de Grup Pavin, la utilitzem en la protecció de paviments amb sol·licitacions físic-químiques mitjanes, tals com pàrquings, magatzems, zones de producció.

pavimentos, industriales, barcelona, grupo, pavin, epoxi, autonivelante

Autonivellant epoxi en 2-3 mm de gruix

Un sistema epoxi autonivelante de resina és un morter fluid de resina que admet una addició de sorra fina de sílice, el qual, aplicat a plana dentada i després d'un procés de donis-airejat mitjançant corró de pues, genera una superfície llisa i plana. Superfície decorativa i llisa completament.


pavimentos, industriales, barcelona, grupo, pavin, epoxi, autonivelante, conductivo, disipativo

Sistema epoxi autonivellant conductiu

Un sistema epoxi autonivellant conductiu és un paviment desenvolupat per a la seva instal·lació en locals que requereixin dissipació de càrrega electroestàtica: laboratoris electrònics, quiròfans, magatzems de material inflamable. Gruix aproximat: 2 mm.

pavimentos, industriales, barcelona, grupo, pavin, epoxi, multicapa, monocolor

Multicapa monocolor en 3-4 mm de gruix

Aquest tipus de paviments multicapa són molt apropiats per a la seva aplicació en àrees on es requereixi gran resistència mecànica i química, amb altes propietats antilliscants. El gruix del sistema és variable segons el nombre de capes, sent el mínim aconsellable de 3/4 mm.

pavimentos, industriales, barcelona, grupo, pavin, epoxi, multicapa, cuarzo, color

Multicapa quars color en 3-4 mm de gruix

El sistema epoxi multicapa quars color per a paviments industrials és un mètode d'aplicació derivat del sistema multicapa que permet generar paviments estèticament vistosos i molt resistents mecànicament amb un notable estalvi de lligant.


pavimentos, industriales, barcelona, grupo, pavin, polimetil, metacrilato

Metil metacrilat en 5-6 mm de gruix

Sistema de morter de metacrilat aplicable a plana, de curat ultra ràpid i elevades resistències mecàniques i químiques, per a reparació i confecció de paviments en gruixos entre 5 i 10 mm. 3 hores ( 20'C )

pavimentos, industriales, barcelona, grupo, pavin, poliaspárticos

Pintura amb poliaspárticos ( < 500 micres )

El sistema de pintura amb poliaspártics s'utilitza en la protecció de paviments amb sol·licitacions físic-químiques mitjanes i altes ( pàrquings, magatzems, zones de producció i comercials, etc. ). 4 hores ( 20'C )

pavimentos, industriales, barcelona, grupo, pavin, poliuretano, confort

Paviment esportiu en poliuretà confort

Aquest sistema en poliuretà confort consisteix en una combinació de làmines de cautxú i resines flexibles, que, una vegada finalitzat, genera superfícies contínues, flexibles, de fàcil neteja, i amb gran capacitat d'absorció d'impactes. És un paviment ideal en gimnasos, guarderies, etc...


pavimentos, industriales, barcelona, grupo, pavin, poliuretano, cemento

Paviment industrial en poliuretà ciment

Un sistema de poliuretà ciment s'usa en indústries farmacèutiques, alimentàries, químiques, cuines industrials i indústria pesant en general, on les sol·licitacions mecàniques i químiques són extremadament elevades, així com les necessitats higièniques , la no proliferació bacteriana, règims de neteja exhaustius, neteges al vapor, etc., els paviments del qual han de ser a més impermeables o resistents al xoc tèrmic, els revestiments de poliuretà ciment amb indubtablement la solució més adequada.


Sistemas de aplicación de calidad para pavimentos continuos de resina en Barcelona

SISTEMAS DE CALIDAD

 

Nuestros sistemas de aplicación prescritos se diferencian por la calidad en el empleo de materiales de primera calidad y personal cualificado en su instalación.

25 años aplicando pavimentos continuos industriales en Barcelona

25 AÑOS APLICANDO

 

Contamos con una larga tradición familiar en la aplicación de pavimentos industriales, comenzamos en España antes de implantarse estas aplicaciones.

Soluciones globales para la industria a la hora de reformar su pavimento industrial

SOLUCIONES GLOBALES

 

Ofrecemos soluciones a medida del cliente, sector y necesidades reales de la obra, consiguiendo así que todos nuestros trabajos sean duraderos y de calidad.

Materiales homologados y certificados para pavimentos industriales

MATERIALES CERTIFICADOS

 

Todos los materiales que empleamos tienen su ficha técnica, de seguridad, certificaciones y homologaciones para cada uso y sector. Garantía de calidad.


 

 

GRUPO PAVIN - Pavimentos Industriales | Tlf. +34 93 100 41 88

Pol. Indus. Pla de Llerona | Carrer de Luxemburg, 3 08520 Les Franqueses del Vallès ( Barcelona )

 

 

Área comercial  | Quiénes somos | Català