PAVIMENTS INDUSTRIALS DE POLIURETÀ CIMENT

Un sistema de poliuretà ciment s'usa en indústries farmacèutiques, alimentàries, químiques, cuines industrials i indústria pesant en general, on les sol·licitacions mecàniques i químiques són extremadament elevades, així com les necessitats higièniques , la no proliferació bacteriana, règims de neteja exhaustius, neteges al vapor, etc., els paviments del qual han de ser a més impermeables o resistents al xoc tèrmic, els revestiments de poliuretà ciment amb indubtablement la solució més adequada.

 

Grup Pavin disposa d'una gamma d'aplicacions completes de morters de poliuretà ciment, amb productes específics per a revestiment integral tant dels plans, com de les mitges canyes i les parets.

 

Els suports on s'hagin d'aplicar morters de poliuretà ciment han de ser resistents ( resistència a la compressió mínima de 20N/mm2 i adhesió >1,5N/mm2 ). Així mateix a causa de la gran tensió del material , han de practicar-se unes fregues d'ancoratge de 8 x 8 x 8 mm en tot el perímetre ( a 10 cm ) i al voltant de tots els objectes que sobrepassin el suport.

 

Els morters de poliuretà ciment han d'aplicar-se a temperatures superiors a 5'C, sent recomanable una temperatura mínima d'aplicació de 10'C en nom d'una trabajabilidad més senzilla del producte. La humitat ambiental ha d'estar per sota del 90%

pavimentos, industriales, barcelona, grupo, pavin, poliuretano, cemento

APLICACIÓ D'UN PAVIMENT INDUSTRIAL POLIURETÀ CIMENT A UN GRUIX MENOR DE 5 MM

Mitjançant l'ús del morter poliuretà ciment R70P, s'aconsegueixen paviments antilliscants (Rd3) d'alta resistència mecànica i química. Els paviments realitzats amb aquest morter són aptes per al seu ús en zones de magatzem, envasament i fabricació de plantes de producció de la mena d'indústries referides a l'inici d'aquest apartat.

 

  • Preparació del suport mitjançant fresat, dianovado, granallado o qualsevol altre mitjà per a garantir la correcta obertura del porus i posterior adherència del sistema a aplicar.
  • Anivellament ( quan sigui necessari ) La capa d'anivellament ha de tenir gruix mínim de 15 mm ( si no les fregues afebliria l'anivellament )
  • 1) Imprimación (Una correcta imprimación en el sistema autonivelante és essencial per a evitar la pujada de bombolles des del suport, les quals generarien una superfície afectada de cràters i porus
  • En suports molt porosos pot ser necessari aplicar dues capes de imprimación. La imprimación a usar se seleccionarà de la gamma de imprimaciones disponibles).
  • 2) Revestiment: Morter de poliuretà ciment d'alta resistència. Gruix de 2 a 5 mm. Sense Juntes, permet una fàcil neteja, mantenint un alt nivell d'higiene. Certificat EN 13813:CT AR0.5 ANAR 39 B2.0

EXEMPLES D'APLICACIÓ PER A AQUEST SISTEMA POLIURETÀ CIMENT

Sistema d'aplicació polivalent

 

El paviment industrial no sols ha de suportar una exposició severa, incloent sol·licitacions mecàniques, químiques i tèrmiques, sinó que també necessita aportar el grau adequat d'anti lliscament per a complir amb els requeriments de seguretat i salut.

Paviment per a indústria química a Barcelona

 

Apliquem un paviment industrial de poliuretà amb un gruix de 3-4 mm per a una indústria química a Barcelona.


SISTEMA D'ELEVADA RESISTÈNCIA QUÍMICA I MECÀNICA PEL SEU MAJOR GRUIX > 5 MM

En aquells paviments en els quals ser requereixi d'un grau de resistència superior, bé post les agressions químiques i mecàniques als quals puguin estar sotmesos, bé per la presència d'elements solts sobre els mateixos ( capes de greixos o olis, restes d'animals, etc. ), o per l'existència de xocs tèrmics, és preferible l'ús del morter poliuretà ciment R90P.

 

El seu contingut en agregats especials de major grandària confereix a aquesta mena de paviments una resistència mecànica i tèrmica superior, així com un nivell antilliscant fins i tot major que el que pugui oferir el R70P en les condicions més desfavorables.

  • Preparació del suport mitjançant fresat, dianovado, granallado o qualsevol altre mitjà per a garantir la correcta obertura del porus i posterior adherència del sistema a aplicar.
  • Anivellament ( quan sigui necessari ) La capa d'anivellament ha de tenir un gruix mínim de 15 mm ( si no les fregues afeblirien l'anivellament )
  • 1) Imprimación ( Una correcta imprimación en el sistema autonivelante és essencial per a evitar la pujada de bombolles des del suport, les quals generarien una superfície afectada de cràters i porus. En suports molt porosos pot ser necessari aplicar dues capes de imprimación. La imprimación a usar se seleccionarà de la gamma de imprimaciones disponibles ).
  • 2) Revestiment: Morter de poliuretà ciment d'alta resistència. Gruix de 4 a 9 mm. Sense Juntes, permet una fàcil neteja, mantenint un alt nivell d'higiene. Certificat EN 13813:CT AR0.5 IR39 B2.0.

COLORS DISPONIBLES EN POLIURETÀ CIMENT

colores poliuretano cemento para pavimentos industriales

SOL·LICITI PRESSUPOST

Quina millor manera de començar sol·licitant-nos una mostra SENSE CAP COST en el paviment de les seves instal·lacions d'1 metre quadrat aproximadament incloent diferents solucions perquè pugui valorar de primera mà la millor opció per a la seva empresa. 

 

Dinàmica: ens escriu contant el que necessita o vol, li crida un tècnic per a ultimar detalls, desplacem un tècnic aplicador i realitzem la mostra on ens indiqui. 

 

De manera paral·lela: anem confeccionant un primer pressupost amb les opcions més adequades. Així quan ho rebi veurà sobre el terreny el que està contractant amb la nostra empresa i entendre millor les solucions proposades.

 

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.


Sistemas de aplicación de calidad para pavimentos continuos de resina en Barcelona

SISTEMAS DE CALIDAD

 

Nuestros sistemas de aplicación prescritos se diferencian por la calidad en el empleo de materiales de primera calidad y personal cualificado en su instalación.

25 años aplicando pavimentos continuos industriales en Barcelona

25 AÑOS APLICANDO

 

Contamos con una larga tradición familiar en la aplicación de pavimentos industriales, comenzamos en España no se dominaban estas aplicaciones.

Soluciones globales para la industria a la hora de reformar su pavimento industrial

SOLUCIONES GLOBALES

 

Ofrecemos soluciones a medida del cliente, sector y necesidades reales de la obra, consiguiendo así que todos nuestros trabajos sean duraderos y de calidad.

Materiales homologados y certificados para pavimentos industriales

MATERIALES CERTIFICADOS

 

Todos los materiales que empleamos tienen su ficha técnica, de seguridad, certificaciones y homologaciones para cada uso y sector. Garantía de calidad.


GRUPO PAVIN - Pavimentos Industriales | Tlf. +34 93 100 41 88

Pol. Indus. Pla de Llerona | Carrer de Luxemburg, 3 08520 Les Franqueses del Vallès ( Barcelona )