PAVIMENTS INDUSTRIALS CONDUCTIUS I DISIPATIuS

Els sistemes epoxídics autonivelantes per a paviments industrials conductius o disipativos especialment desenvolupat per Grup Pavin per a la seva instal·lació en locals que requereixin dissipació de càrrega electroestàtica: laboratoris electrònics, quiròfans, magatzems de material inflamable. Gruix aproximat: 2 mm.

 

Es confecciona usant ligantes epoxídics carregats amb partícules conductores de l'electricitat, les quals s'apliquen sobre una malla de cintes de coure autoadhesives de 3x3 m de quadrícula, connectades a preses de terra ( han d'existir com a mínim 2 preses de terra i cadascuna 100 m2 ).

 


Paviment conductiu a Sabadell

Creació d'un paviment conductiu per a una empresa líder a Sabadell on hi havia un paviment de terratzo antic avui dia hi ha un sistema que garanteix el correcte funcionament de la seva activitat.

Paviment industrial bobinatge de coure

Recuperació d'una zona per al nostre client a Riudellots de la Selva amb l'aplicació d'un sistema transitable ja que la humitat del suport és major a un 6%, aconseguint així que la resina no acabi saltant amb el temps.


Aplicación para un pavimento industrial conductivo o disipativo

 

Es confecciona usant ligantes epoxídics carregats amb partícules conductores de l'electricitat, les quals s'apliquen sobre una malla de cintes de coure autoadhesives de 3 x 3 m de quadrícula, connectades a preses de terra ( han d'existir com a mínim 2 preses de terra i cadascuna 100 m² ).

 • Resistivitat ( del sistema complet ): 10-4 Ω a 10-6 Ω
 • Resistència a la flexotracción ( UNEIX EN 196-1 ): Morter 1:1 amb sorra 0,4 mm >33N/mm²
 • Resistència a la compressió ( UNEIX EN 196-1 ): Morter 1:1 amb sorra 0,4 mm Aprox. 90N/mm²

Important: S'ha d'assegurar la correcta connexió de tota la malla a la terra i que la superfície total a cobrir disposi de connexió a terra, sense discontinuïtats per juntes a través de la imprimación i de la malla de coure.

 

pavimentos, industriales, barcelona, grupo, pavin, epoxi, autonivelante, conductivo

1 - Preparación del soporte mediante fresado, dianovado, granallado ó cualquier otro medio para garantizar la correcta apertura del poro y posterior adherencia del sistema a aplicar. 


2 - Imprimación (Imprimación epoxídica bicomponente sin disolvente, para pavimentos continuos poliméricos sobre soportes secos y porosos.).


3 - Malla de tiras de cobre, cuadrícula de 3x3 m.


4 - Capa intermedia Imprimación conductiva (Imprimación epoxídica bicomponente, sin disolvente, con cargas conductoras de la electricidad. Capa base para pavimentos continuos conductivos.).


5 - Acabado Autonivelante conductivo (Revestimiento epoxi autonivelante, 100% sólidos. Conductivo, formulado con cargas especiales que disipan la electricidad. Altas resistencias químicas y mecánicas.)


QUALSEVOL COLOR RAL MENYS FLUORESCENTS O METAL·LITZATS

 

GRUPO PAVIN - Suelos y pavimentos industriales | Carta de colores RAL Classic - Tonos amarillos
GRUPO PAVIN - Suelos y pavimentos industriales | Carta de colores RAL Classic - Tonos naranjas
GRUPO PAVIN - Suelos y pavimentos industriales | Carta de colores RAL Classic - Tonos rojos
GRUPO PAVIN - Suelos y pavimentos industriales | Carta de colores RAL Classic - Tonos violetas
GRUPO PAVIN - Suelos y pavimentos industriales | Carta de colores RAL Classic - Tonos verdes
GRUPO PAVIN - Suelos y pavimentos industriales | Carta de colores RAL Classic - Tonos azules
GRUPO PAVIN - Suelos y pavimentos industriales | Carta de colores RAL Classic - Tonos grises
GRUPO PAVIN - Suelos y pavimentos industriales | Carta de colores RAL Classic - Tonos marrones
GRUPO PAVIN - Suelos y pavimentos industriales | Carta de colores RAL Classic - Tonos blancos y negros

 

A TENIR EN COMPTE SOBRE EL COMPLIMENT DE LA NORMA UNEIX 41901:2017 EX

 

En qualsevol aplicació d'un sistema amb resines per a un paviment industrial hem de tenir molt en compte el que ens diu el CTE ( Codi Tècnic de l'Edificació ) respecte al compliment de la norma UNEIX 41901:2017 EX que és específica per al nostre camp.

 

 • Resistència al lliscament: ≤ 15
 • Segons risc de resbalamiento: no aplica
 • Classe: C0

 

 • Resistència al lliscament: 15 < Rd ≤ 35
 • Segons risc de resbalamiento: Zones interiors seques: superfícies amb pendent menor que el 6%
 • Classe: C1

 

 • Resistència al lliscament: 35 < Rd ≤ 45
 • Segons risc de resbalamiento: Zones interiors seques: superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales
 • Segons risc de resbalamiento: Zones interiors humides ( 2 ) : superfícies amb pendent menor que el 6% i escales
 • Classe: C2

 

 • Segons risc de resbalamiento: Zones interiors humides ( 1 ) : superfícies amb pendent menor que el 6% i escales
 • Segons risc de resbalamiento: Zones interiors on, a més d'aigua, pugui haver-hi agents que redueixen les resistències al lliscament ( greixos, lubrificants, etc.. ) com ara cuines industrials, escorxadors, garatges, zones d'ús industrial, etc.
 • Segons risc de resbalamiento: Zones exteriors: Piscines ( 2 )
 • Classe: C3
Sistemas de aplicación de calidad para pavimentos continuos de resina en Barcelona

SISTEMAS DE CALIDAD

 

Nuestros sistemas de aplicación prescritos se diferencian por la calidad en el empleo de materiales de primera calidad y personal cualificado en su instalación.

25 años aplicando pavimentos continuos industriales en Barcelona

25 AÑOS APLICANDO

 

Contamos con una larga tradición familiar en la aplicación de pavimentos industriales, comenzamos en España antes de implantarse estas aplicaciones.

Soluciones globales para la industria a la hora de reformar su pavimento industrial

SOLUCIONES GLOBALES

 

Ofrecemos soluciones a medida del cliente, sector y necesidades reales de la obra, consiguiendo así que todos nuestros trabajos sean duraderos y de calidad.

Materiales homologados y certificados para pavimentos industriales

MATERIALES CERTIFICADOS

 

Todos los materiales que empleamos tienen su ficha técnica, de seguridad, certificaciones y homologaciones para cada uso y sector. Garantía de calidad.


 

 

GRUPO PAVIN - Pavimentos Industriales | Tlf. +34 93 100 41 88

Pol. Indus. Pla de Llerona | Carrer de Luxemburg, 3 08520 Les Franqueses del Vallès ( Barcelona )

 

 

Área comercial  | Quiénes somos | Català