PAVIMENT INDUSTRIAL BICAPA 1,5 MM DE GRUIX

Els sistemes epoxi bicapa per a paviments industrials són habituals en les aplicacions que realitzem des de Grup Pavin, la utilitzem en la protecció de paviments amb sol·licitacions físic-químiques mitjanes, tals com pàrquings, magatzems, zones de producció. 

 

Presenten: Excel·lent adherència al formigó. Alta resistència mecànica. Resistència a l'abrasió i a l'impacte. Gran varietat de colors amb acabats mat i brillant.Fàcil d'aplicar, mantenir i netejar.

 


Paviment industrial epoxi bicapa

Client en Castellbisbal que ha estat notícia per un procés de fabricació en la comercialització de fruita nou; aportant un paviment industrial de gran duresa, facilitat d'ús i neteja la nostra empresa ha contribuït a un projecte que està present en més de 20 països actualment.

Pavimento bicapa antilliscant epoxi per a la logística

El nostre client necessitava un paviment industrial durador que no li donés problemes en anys per a l'activitat que pensava realitzar en aquesta àrea de l'empresa. Pas de carretons, transpalet, tràfec de càrregues i descàrregues de material.


Paviment industrial epoxi bicapa base aigua C1 transpirable

No tots els F1 contaminen i el nostre client el sap bé... realitzem un paviment industrial antilliscant tipus C1 amb un gruix mitjà de 1,5 mm sobre un paviment de formigó per a la seva nau industrial amb una superfície aproximada de 375 m².


Com s'aplica un paviment industrial bicapa de 1,5 mm de gruix

 

En els sistemes de baix gruix s'ha de tenir en compte si es desitja contractar el masillado de juntes de retracció del formigó o no ( quedant vistes les mateixes ). Compleixen la normativa sanitària Reglament CE 852/2004. Compleix la normativa del Codi Tècnic de l'Edificació, Reial decret 314/2006. Compleix la normativa de Resistència al lliscament, Normativa UNEIX-ENV 12633:2003

 

pavimentos, industriales, barcelona, grupo, pavin, epoxi, bicapa

Preparació del suport mitjançant fresat, dianovado, granallado o qualsevol altre mitjà per a garantir la correcta obertura del porus i posterior adherència del sistema a aplicar. 


1) Imprimación + empolvorat d'àrid de sílice a saturació (Se seleccionarà la imprimación adequada a les necessitats. En sistemes de pintura en base aquosa la imprimación sol ser el propi revestiment diluït amb aigua, en sistemes basi solvent pot usar-se una imprimación pròpiament dita o el propi revestiment diluït lleugerament. En sistemes 100% sòlids és obligatori usar una de les imprimaciones assenyalades en el punt anterior.).

 

2) Capa de resina

 

3) Segellat a corró sempre que sigui un sistema en base aigua.


CARTA DE COLORS PER AL  paviment industrial bicapa de 1,5 mm de gruix

GRUPO PAVIN - Suelos y pavimentos industriales | Carta de colores RAL Classic - Tonos amarillos
GRUPO PAVIN - Suelos y pavimentos industriales | Carta de colores RAL Classic - Tonos naranjas
GRUPO PAVIN - Suelos y pavimentos industriales | Carta de colores RAL Classic - Tonos rojos
GRUPO PAVIN - Suelos y pavimentos industriales | Carta de colores RAL Classic - Tonos violetas
GRUPO PAVIN - Suelos y pavimentos industriales | Carta de colores RAL Classic - Tonos verdes
GRUPO PAVIN - Suelos y pavimentos industriales | Carta de colores RAL Classic - Tonos azules
GRUPO PAVIN - Suelos y pavimentos industriales | Carta de colores RAL Classic - Tonos grises
GRUPO PAVIN - Suelos y pavimentos industriales | Carta de colores RAL Classic - Tonos marrones
GRUPO PAVIN - Suelos y pavimentos industriales | Carta de colores RAL Classic - Tonos blancos y negros

 

A TENIR EN COMPTE SOBRE EL COMPLIMENT DE LA NORMA UNEIX 41901:2017 EX

 

En qualsevol aplicació d'un sistema amb resines per a un paviment industrial hem de tenir molt en compte el que ens diu el CTE ( Codi Tècnic de l'Edificació ) respecte al compliment de la norma UNEIX 41901:2017 EX que és específica per al nostre camp.

 

 • Resistència al lliscament: ≤ 15
 • Segons risc de resbalamiento: no aplica
 • Classe: C0

 

 • Resistència al lliscament: 15 < Rd ≤ 35
 • Segons risc de resbalamiento: Zones interiors seques: superfícies amb pendent menor que el 6%
 • Classe: C1

 

 • Resistència al lliscament: 35 < Rd ≤ 45
 • Segons risc de resbalamiento: Zones interiors seques: superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales
 • Segons risc de resbalamiento: Zones interiors humides ( 2 ) : superfícies amb pendent menor que el 6% i escales
 • Classe: C2

 

 • Segons risc de resbalamiento: Zones interiors humides ( 1 ) : superfícies amb pendent menor que el 6% i escales
 • Segons risc de resbalamiento: Zones interiors on, a més d'aigua, pugui haver-hi agents que redueixen les resistències al lliscament ( greixos, lubrificants, etc.. ) com ara cuines industrials, escorxadors, garatges, zones d'ús industrial, etc.
 • Segons risc de resbalamiento: Zones exteriors: Piscines ( 2 )
 • Classe: C3
Sistemas de aplicación de calidad para pavimentos continuos de resina en Barcelona

SISTEMAS DE CALIDAD

 

Nuestros sistemas de aplicación prescritos se diferencian por la calidad en el empleo de materiales de primera calidad y personal cualificado en su instalación.

25 años aplicando pavimentos continuos industriales en Barcelona

25 AÑOS APLICANDO

 

Contamos con una larga tradición familiar en la aplicación de pavimentos industriales, comenzamos en España antes de implantarse estas aplicaciones.

Soluciones globales para la industria a la hora de reformar su pavimento industrial

SOLUCIONES GLOBALES

 

Ofrecemos soluciones a medida del cliente, sector y necesidades reales de la obra, consiguiendo así que todos nuestros trabajos sean duraderos y de calidad.

Materiales homologados y certificados para pavimentos industriales

MATERIALES CERTIFICADOS

 

Todos los materiales que empleamos tienen su ficha técnica, de seguridad, certificaciones y homologaciones para cada uso y sector. Garantía de calidad.


 

 

GRUPO PAVIN - Pavimentos Industriales | Tlf. +34 93 100 41 88

Pol. Indus. Pla de Llerona | Carrer de Luxemburg, 3 08520 Les Franqueses del Vallès ( Barcelona )

 

 

Área comercial  | Quiénes somos | Català